The Mercurial Gauntlet

来自Dragalia Lost Wiki
跳转至: 导航搜索
Banner The Mercurial Gauntlet zh.png

“法夫法夫~我是法夫尼·罗伊三世!”
自称宝物库主人的神秘之龙——法夫尼·罗伊三世。
据说他正在寻找拥有能够获得宝物库中的宝藏的资格者。
只要能满足法夫尼·罗伊三世,令人眼花缭乱的金银财宝便唾手可得……
快来接受宝龙之挑战,获取宝物库中的宝藏吧!

什么是宝龙之挑战

与住在圣城宝物库中最喜欢财宝的龙“法夫尼·罗伊三世”对战,可获得报酬的活动任务。
“宝龙之挑战”任务分别有不同的属性。任务中登场的“法夫尼·罗伊三世”的属性因任务属性各异。
打倒“法夫尼·罗伊三世”,可提升该属性的任务等级。随任务等级的提升,“法夫尼·罗伊三世”也将变得更强大。

后续将顺次开放更高等级的挑战,以提供给各位玩家更加困难的挑战体验。

任务信息

推荐战力

任务等级 推荐战力
1 2000
2 3000
3 4000
4 5000
5 6000
6 7000
7 8000
8 9000
9 10000
10 11000
11 12000
12 13000
13 13500
14 14000
15 14500
16 15000
17 15500
18 16000
19 16500
20 17000
21 17500
22 18000
23 19000
24 20000
25 21000
26 22000
27 22500
28 23000
29 23500
30 24000
31 24500
32 25000
33 25500
34 26000
35 26500
36 27000
37 27500
38 28000
39 28500
40 29000

任务详情

 • 过关条件: 打倒特定敌人
 • 失败条件: 超过一定时间 (60 秒)

任务初次过关报酬

掉落报酬

Total Lv 报酬

 • “Total Lv 报酬”的内容将根据最终完成的各任务等级总和“Total Lv”而有所不同。
 • 每月15日14:00(UTC+8)后,打开“宝龙之挑战”活动任务页面即可领取“Total Lv 报酬”,每月仅限领取1次。
 • 次月15日14:00(UTC+8)后,可再次领取“Total Lv 报酬”。
 • 获得“Total Lv 报酬”后不会重置“Total Lv”。
 • 如次月15日14:00(UTC+8)前未领取,将无法获得“Total Lv 报酬”。
Total Lv 报酬 数量
1 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
2 Icon Resource Rupies.png 金币 10,000
3 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
4 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
5 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
6 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
7 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
8 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
9 Icon Resource Rupies.png 金币 10,000
10 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
11 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
12 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
13 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
14 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
15 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
16 Icon Resource Rupies.png 金币 10,000
17 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
18 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
19 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
20 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
21 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
22 Icon Resource Mana.png 魔力 2,500
23 Icon Resource Rupies.png 金币 10,000
24 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 900
25 202004004.png 星之砂 1
26 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
27 Icon Resource Rupies.png 金币 11,000
28 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
29 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
30 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
31 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
32 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
33 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
34 Icon Resource Rupies.png 金币 11,000
35 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
36 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
37 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
38 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
39 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
40 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
41 Icon Resource Rupies.png 金币 11,000
42 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
43 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
44 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
45 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
46 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
47 Icon Resource Mana.png 魔力 2,800
48 Icon Resource Rupies.png 金币 11,000
49 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
50 202004004.png 星之砂 1
51 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
52 Icon Resource Rupies.png 金币 12,000
53 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
54 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
55 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
56 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
57 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
58 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
59 Icon Resource Rupies.png 金币 12,000
60 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
61 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
62 Icon Resource Rupies.png 金币 12,000
63 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,000
64 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
65 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
66 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
67 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
68 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
69 Icon Resource Rupies.png 金币 12,000
70 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
71 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
72 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
73 Icon Resource Mana.png 魔力 3,200
74 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,100
75 202004004.png 星之砂 1
76 Icon Resource Mana.png 魔力 3,800
77 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
78 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,300
79 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
80 Icon Resource Mana.png 魔力 3,800
81 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
82 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,300
83 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
84 Icon Resource Mana.png 魔力 3,800
85 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
86 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,300
87 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
88 Icon Resource Mana.png 魔力 3,800
89 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
90 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,300
91 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
92 Icon Resource Mana.png 魔力 3,800
93 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
94 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,300
95 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
96 Icon Resource Mana.png 魔力 3,800
97 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
98 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,300
99 Icon Resource Rupies.png 金币 13,000
100 202004004.png 星之砂 1
101
102 Icon Resource Rupies.png 金币 14,000
103 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,600
104 Icon Resource Mana.png 魔力 4,300
105 Icon Resource Rupies.png 金币 14,000
106 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,600
107 Icon Resource Mana.png 魔力 4,300
108 Icon Resource Rupies.png 金币 14,000
109 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 1,600
110 Icon Resource Mana.png 魔力 4,300
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
报酬总计 (目前最高Total Lv 120级)
Icon Resource Mana.png 魔力 x 137900
Icon Resource Rupies.png 金币 x 386000
Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x 47400
202004004.png 星之砂 x 4

目标一览

说明 奖励
1 完成宝龙之挑战 Icon Wyrmite.png 龙辉晶 x100
2 完成全属性的宝龙之挑战Lv2吧 101001003.png 金水晶 x50
3 完成全属性的宝龙之挑战Lv4吧 103001003.png 金磨刀石 x50
4 完成全属性的宝龙之挑战Lv6吧 102001003.png 熟透的龙之果实 x50
5 完成全属性的宝龙之挑战Lv8吧 113001003.png 祝福之圣水 x50
6 完成全属性的宝龙之挑战Lv10吧 Epithet Epithet: Mercurial Master (Lv. 10)
7 完成全属性的宝龙之挑战Lv12吧 112001001.png 玉钢 x1
8 完成全属性的宝龙之挑战Lv14吧 114001001.png 回忆之匙 x1
9 完成全属性的宝龙之挑战Lv16吧 111001001.png 月光晶 x1
10 完成全属性的宝龙之挑战Lv18吧 Icon Wyrmite.png 龙辉晶 x100
11 完成全属性的宝龙之挑战Lv20吧 Epithet Epithet: Mercurial Master (Lv. 20)

说明 奖励
1 完成宝龙之挑战·火Lv1吧 104001011.png 火之珠 x20
2 完成宝龙之挑战·火Lv2吧 104001011.png 火之珠 x50
3 完成宝龙之挑战·火Lv3吧 104001012.png 火焰之珠 x10
4 完成宝龙之挑战·火Lv4吧 104001012.png 火焰之珠 x20
5 完成宝龙之挑战·火Lv5吧 104002011.png 绯龙之鳞 x40
6 完成宝龙之挑战·火Lv6吧 104001013.png 红莲之珠 x20
7 完成宝龙之挑战·火Lv7吧 104002012.png 绯龙之焰鳞 x30
8 完成宝龙之挑战·火Lv8吧 202004003.png 血之核 x30
9 完成宝龙之挑战·火Lv9吧 201010011.png 绯之勋章 x20
10 完成宝龙之挑战·火Lv10吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 10)
11 完成宝龙之挑战·火Lv11吧 201010011.png 绯之勋章 x30
12 完成宝龙之挑战·火Lv12吧 201010011.png 绯之勋章 x30
13 完成宝龙之挑战·火Lv13吧 201010012.png 皇家绯之勋章 x10
14 完成宝龙之挑战·火Lv14吧 201010012.png 皇家绯之勋章 x20
15 完成宝龙之挑战·火Lv15吧 202004004.png 星之砂 x2
16 完成宝龙之挑战·火Lv16吧 201010012.png 皇家绯之勋章 x30
17 完成宝龙之挑战·火Lv17吧 201010012.png 皇家绯之勋章 x40
18 完成宝龙之挑战·火Lv18吧 202004004.png 星之砂 x2
19 完成宝龙之挑战·火Lv19吧 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x3000
20 完成宝龙之挑战·火Lv20吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 20)
21 完成宝龙之挑战·火Lv21吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
22 完成宝龙之挑战·火Lv22吧 201011001.png 金刚原石 x1
23 完成宝龙之挑战·火Lv23吧 201012001.png 梦想碎片 x1
24 完成宝龙之挑战·火Lv24吧 202004003.png 血之核 x30
25 完成宝龙之挑战·火Lv25吧 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x5,000
26 完成宝龙之挑战·火Lv26吧 202004004.png 星之砂 x2
27 完成宝龙之挑战·火Lv27吧 201012001.png 梦想碎片 x1
28 完成宝龙之挑战·火Lv28吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
29 完成宝龙之挑战·火Lv29吧 201011001.png 金刚原石 x1
30 完成宝龙之挑战·火Lv30吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 30)
31 完成宝龙之挑战·火Lv31吧 201012001.png 梦想碎片 x1
32 完成宝龙之挑战·火Lv32吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
33 完成宝龙之挑战·火Lv33吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 33)
34 完成宝龙之挑战·火Lv34吧 201011001.png 金刚原石 x1
35 完成宝龙之挑战·火Lv35吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 35)
36 完成宝龙之挑战·火Lv36吧 201012001.png 梦想碎片 x
37 完成宝龙之挑战·火Lv37吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
38 完成宝龙之挑战·火Lv38吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 38)
39 完成宝龙之挑战·火Lv39吧 111002001.png 金刚晶 x1
40 完成宝龙之挑战·火Lv40吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 40)
41 完成宝龙之挑战·火Lv41吧 Template:Fortifying Crystal- x5
42 完成宝龙之挑战·火Lv42吧 Template:Fortifying Gemstone- x5
43 完成宝龙之挑战·火Lv43吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 43)
44 完成宝龙之挑战·火Lv44吧 201012001.png 梦想碎片 x1
45 完成宝龙之挑战·火Lv45吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 45)
46 完成宝龙之挑战·火Lv46吧 Template:Amplifying Crystal- x5
47 完成宝龙之挑战·火Lv47吧 Template:Amplifying Gemstone- x5
48 完成宝龙之挑战·火Lv48吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 48)
49 完成宝龙之挑战·火Lv49吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
50 完成宝龙之挑战·火Lv50吧 Epithet Epithet: Flame Champion (Lv. 50)

说明 奖励
1 完成宝龙之挑战·水Lv1吧 104001021.png 水之珠 x20
2 完成宝龙之挑战·水Lv2吧 104001021.png 水之珠 x50
3 完成宝龙之挑战·水Lv3吧 104001022.png 水流之珠 x10
4 完成宝龙之挑战·水Lv4吧 104001022.png 水流之珠 x20
5 完成宝龙之挑战·水Lv5吧 104002021.png 青龙之鳞 x40
6 完成宝龙之挑战·水Lv6吧 104001023.png 沧海之珠 x20
7 完成宝龙之挑战·水Lv7吧 104002022.png 青龙之流鳞 x30
8 完成宝龙之挑战·水Lv8吧 202004003.png 血之核 x30
9 完成宝龙之挑战·水Lv9吧 201010021.png 青之勋章 x20
10 完成宝龙之挑战·水Lv10吧 Epithet Epithet: Water Champion (Lv. 10)
11 完成宝龙之挑战·水Lv11吧 201010021.png 青之勋章 x30
12 完成宝龙之挑战·水Lv12吧 201010021.png 青之勋章 x30
13 完成宝龙之挑战·水Lv13吧 201010022.png 皇家青之勋章 x10
14 完成宝龙之挑战·水Lv14吧 201010022.png 皇家青之勋章 x20
15 完成宝龙之挑战·水Lv15吧 202004004.png 星之砂 x2
16 完成宝龙之挑战·水Lv16吧 201010022.png 皇家青之勋章 x30
17 完成宝龙之挑战·水Lv17吧 201010022.png 皇家青之勋章 x40
18 完成宝龙之挑战·水Lv18吧 202004004.png 星之砂 x2
19 完成宝龙之挑战·水Lv19吧 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x3000
20 完成宝龙之挑战·水Lv20吧 Epithet Epithet: Water Champion (Lv. 20)

说明 奖励
1 完成宝龙之挑战·风Lv1吧 104001031.png 风之珠 x20
2 完成宝龙之挑战·风Lv2吧 104001031.png 风之珠 x50
3 完成宝龙之挑战·风Lv3吧 104001032.png 疾风之珠 x10
4 完成宝龙之挑战·风Lv4吧 104001032.png 疾风之珠 x20
5 完成宝龙之挑战·风Lv5吧 104002031.png 碧龙之鳞 x40
6 完成宝龙之挑战·风Lv6吧 104001033.png 裂空之珠 x20
7 完成宝龙之挑战·风Lv7吧 104002032.png 碧龙之烈鳞 x30
8 完成宝龙之挑战·风Lv8吧 202004003.png 血之核 x30
9 完成宝龙之挑战·风Lv9吧 201010031.png 碧之勋章 x20
10 完成宝龙之挑战·风Lv10吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 10)
11 完成宝龙之挑战·风Lv11吧 201010031.png 碧之勋章 x30
12 完成宝龙之挑战·风Lv12吧 201010031.png 碧之勋章 x30
13 完成宝龙之挑战·风Lv13吧 201010032.png 皇家碧之勋章 x10
14 完成宝龙之挑战·风Lv14吧 201010032.png 皇家碧之勋章 x20
15 完成宝龙之挑战·风Lv15吧 202004004.png 星之砂 x2
16 完成宝龙之挑战·风Lv16吧 201010032.png 皇家碧之勋章 x30
17 完成宝龙之挑战·风Lv17吧 201010032.png 皇家碧之勋章 x40
18 完成宝龙之挑战·风Lv18吧 202004004.png 星之砂 x2
19 完成宝龙之挑战·风Lv19吧 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x3000
20 完成宝龙之挑战·风Lv20吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 20)
21 完成宝龙之挑战·风Lv21吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
22 完成宝龙之挑战·风Lv22吧 201011001.png 金刚原石 x1
23 完成宝龙之挑战·风Lv23吧 201012001.png 梦想碎片 x1
24 完成宝龙之挑战·风Lv24吧 202004003.png 血之核 x30
25 完成宝龙之挑战·风Lv25吧 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x5,000
26 完成宝龙之挑战·风Lv26吧 202004004.png 星之砂 x2
27 完成宝龙之挑战·风Lv27吧 201012001.png 梦想碎片 x1
28 完成宝龙之挑战·风Lv28吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
29 完成宝龙之挑战·风Lv29吧 201011001.png 金刚原石 x1
30 完成宝龙之挑战·风Lv30吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 30)
31 完成宝龙之挑战·风Lv31吧 201012001.png 梦想碎片 x1
32 完成宝龙之挑战·风Lv32吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
33 完成宝龙之挑战·风Lv33吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 33)
34 完成宝龙之挑战·风Lv34吧 201011001.png 金刚原石 x1
35 完成宝龙之挑战·风Lv35吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 35)
36 完成宝龙之挑战·风Lv36吧 201012001.png 梦想碎片 x1
37 完成宝龙之挑战·风Lv37吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
38 完成宝龙之挑战·风Lv38吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 38)
39 完成宝龙之挑战·风Lv39吧 111002001.png 金刚晶 x1
40 完成宝龙之挑战·风Lv40吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 40)
41 完成宝龙之挑战·风Lv41吧 Template:Fortifying Crystal- x5
42 完成宝龙之挑战·风Lv42吧 Template:Fortifying Gemstone- x5
43 完成宝龙之挑战·风Lv43吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 43)
44 完成宝龙之挑战·风Lv44吧 201012001.png 梦想碎片 x1
45 完成宝龙之挑战·风Lv45吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 45)
46 完成宝龙之挑战·风Lv46吧 Template:Amplifying Crystal- x5
47 完成宝龙之挑战·风Lv47吧 Template:Amplifying Gemstone- x5
48 完成宝龙之挑战·风Lv48吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 48)
49 完成宝龙之挑战·风Lv49吧 201007001.png 大马士革晶体 x1
50 完成宝龙之挑战·风Lv50吧 Epithet Epithet: Wind Champion (Lv. 50)

说明 奖励
1 完成宝龙之挑战·光Lv1吧 104001041.png 光之珠 x20
2 完成宝龙之挑战·光Lv2吧 104001041.png 光之珠 x50
3 完成宝龙之挑战·光Lv3吧 104001042.png 闪光之珠 x10
4 完成宝龙之挑战·光Lv4吧 104001042.png 闪光之珠 x20
5 完成宝龙之挑战·光Lv5吧 104002041.png 辉龙之鳞 x40
6 完成宝龙之挑战·光Lv6吧 104001043.png 圣天之珠 x20
7 完成宝龙之挑战·光Lv7吧 104002042.png 辉龙之煌鳞 x30
8 完成宝龙之挑战·光Lv8吧 202004003.png 血之核 x30
9 完成宝龙之挑战·光Lv9吧 201010041.png 光之勋章 x20
10 完成宝龙之挑战·光Lv10吧 Epithet Epithet: Light Champion (Lv. 10)
11 完成宝龙之挑战·光Lv11吧 201010041.png 光之勋章 x30
12 完成宝龙之挑战·光Lv12吧 201010041.png 光之勋章 x30
13 完成宝龙之挑战·光Lv13吧 201010042.png 皇家光之勋章 x10
14 完成宝龙之挑战·光Lv14吧 201010042.png 皇家光之勋章 x20
15 完成宝龙之挑战·光Lv15吧 202004004.png 星之砂 x2
16 完成宝龙之挑战·光Lv16吧 201010042.png 皇家光之勋章 x30
17 完成宝龙之挑战·光Lv17吧 201010042.png 皇家光之勋章 x40
18 完成宝龙之挑战·光Lv18吧 202004004.png 星之砂 x2
19 完成宝龙之挑战·光Lv19吧 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x3000
20 完成宝龙之挑战·光Lv20吧 Epithet Epithet: Light Champion (Lv. 20)

说明 奖励
1 完成宝龙之挑战·暗Lv1吧 104001051.png 暗之珠 x20
2 完成宝龙之挑战·暗Lv2吧 104001051.png 暗之珠 x50
3 完成宝龙之挑战·暗Lv3吧 104001052.png 常暗之珠 x10
4 完成宝龙之挑战·暗Lv4吧 104001052.png 常暗之珠 x20
5 完成宝龙之挑战·暗Lv5吧 104002051.png 暗龙之鳞 x40
6 完成宝龙之挑战·暗Lv6吧 104001053.png 地狱之珠 x20
7 完成宝龙之挑战·暗Lv7吧 104002052.png 暗龙之冥鳞 x30
8 完成宝龙之挑战·暗Lv8吧 202004003.png 血之核 x30
9 完成宝龙之挑战·暗Lv9吧 201010051.png 暗之勋章 x20
10 完成宝龙之挑战·暗Lv10吧 Epithet Epithet: Shadow Champion (Lv. 10)
11 完成宝龙之挑战·暗Lv11吧 201010051.png 暗之勋章 x30
12 完成宝龙之挑战·暗Lv12吧 201010051.png 暗之勋章 x30
13 完成宝龙之挑战·暗Lv13吧 201010052.png 皇家暗之勋章 x10
14 完成宝龙之挑战·暗Lv14吧 201010052.png 皇家暗之勋章 x20
15 完成宝龙之挑战·暗Lv15吧 202004004.png 星之砂 x2
16 完成宝龙之挑战·暗Lv16吧 201010052.png 皇家暗之勋章 x30
17 完成宝龙之挑战·暗Lv17吧 201010052.png 皇家暗之勋章 x40
18 完成宝龙之挑战·暗Lv18吧 202004004.png 星之砂 x2
19 完成宝龙之挑战·暗Lv19吧 Icon Resource Eldwater.png 觉醒水滴 x3000
20 完成宝龙之挑战·暗Lv20吧 Epithet Epithet: Shadow Champion (Lv. 20)

备注

 1. 参加“宝龙之挑战”需通关主线剧情第2章2-1(Normal)。
 2. “宝龙之挑战”中无法再次挑战已完成的任务等级。
  • 如已完成所有等级的任务,可多次挑战最终等级的任务。
 3. 即使在“宝龙之挑战”中达成特定目标所需条件,如目标达成条件中未包括参加“宝龙之挑战”,也不会计入目标完成度。
  • 例:因“完成5次任务吧”达成条件中未包括参加“宝龙之挑战”,即使通关“宝龙之挑战”中的任务也不会计入目标完成度。
 4. “宝龙之挑战”不消耗体力,完成挑战也无法获得玩家经验值和角色经验值。

任务预览